Tiêu chuẩn về ánh sáng theo TCVN 7114 – 1 : 2008 & ISO 8995 – 1 : 2002

Bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7114 – 1 : 2008 & ISO 8995 – 1 : 2002 về chiếu sáng trong nhà phát hành bởi Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ.

TCVN7114-1_2008

(Bảng chỉ tiêu độ rọi tiêu chuẩn các khu vực trong nhà ở trang số 8. Dành cho cả hạng mục chiếu sáng dân dụng và chiếu sáng công nghiệp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0388.008.009