IP là gì và có nghĩa như thế nào với đèn led

Chỉ số IP của đèn LED cho biết gì?

IP (International Protection Marking) Tiêu chuẩn IEC 60529 dùng để phân loại và xếp hạng mức độ bảo vệ của lớp vỏ bảo vệ thiết bị điện. Ban hành bởi Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế.

Tiêu chuẩn IP cung cấp cho người sử dụng thông tin rõ ràng các chỉ tiêu bảo vệ thân vỏ mà sản phẩm đạt được

Theo sau chữ IP trong tiêu chuẩn là IP X1 X2

  • X1 là khả năng bảo vệ chống bụi – vật rắn
  • X2 là khả năng bảo vệ chống nước – chất lỏng

Dưới đây là bảng tiêu chuẩn:

Cấp độ Bảo vệ khỏi vật có kích thước (X1) Tác dụng
0 Không có bảo vệ khỏi tiếp xúc và thâm nhập của vật thể
1 >50 mm Bề mặt lớn của vật thể, như mu bàn tay, nhưng không có khả năng chống lại sự tiếp xúc với bộ phận cơ thể
2 >12.5 mm Ngón tay hoặc các vật thể tương tự
3 >2.5 mm Thiết bị, dây dày, v.v
4 >1 mm Phần lớn dây, ốc vít, v.v
5 Ngăn bụi Không bảo vệ hoàn toàn khỏi sự thâm nhập của bụi, nhưng sẽ không bị thâm nhập với số lượng đủ lớn để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị; bảo vệ hoàn toàn khỏi tiếp xúc
6 Chống bụi Không cho bụi xâp nhập; hoàn toàn bảo vệ khỏi tiếp xúc
Cấp độ Bảo vệ khỏi chất lỏng Được kiểm nghiệm đối với Chi tiết
0 Không được bảo vệ
1 Nước nhỏ giọt Nước nhỏ giọt (thẳng đứng) sẽ không có tác động nguy hiểm. Thời gian kiểm nghiệm: 10 phút
Tương đương với mưa rơi 1 mm mỗi phút
2 Nước nhỏ giọt khi nghiêng tới 15° Nước nhỏ giọt thẳng đứng sẽ không có tác động nguy hiểm khi vỏ bọc đặt nghiêng một góc tối đa 15° từ vị trí bình thường. Thời gian kiểm nghiệm: 10 phút
Tương đương với mưa rơi 3 mm mỗi phút
3 Tia nước Nước rơi thành tia ở góc tối đa 60° từ vị trí thẳng đứng sẽ không có tác động nguy hiểm. Thời gian kiểm nghiệm: 5 phút
Lượng nước: 0.7 lít mỗi phút
Áp lực: 80–100 kPa
4 Tạt nước Nước được tạt vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nào sẽ không có tác động nguy hiểm. Thời gian kiểm nghiệm: 5 phút
Lượng nước: 10 lít mỗi phút
Áp lực: 80–100 kPa
5 Phun nước Nước được phun từ vòi (6,3 mm) vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nào sẽ không có tác động nguy hiểm. Thời gian kiểm nghiệm: tối thiểu 3 phút
Lượng nước: 12.5 lít mỗi phút
Áp lực: 30 kPa từ khoảng cách 3 m
6 Phun nước mạnh Nước được phun mạnh từ vòi (vòi 12,5 mm) vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nao sẽ không có tác động nguy hiểm. Thời gian kiểm nghiệm: tối thiểu 3 phút
Lượng nước: 100 lít mỗi phút
Áp lực: 100 kPa từ khoảng cách 3 m
6K Phun nước mạnh với áp lực tăng dần Nước được phun mạnh từ vòi (vòi 6,3 mm) vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nào, với áp lực tăng dần, sẽ không có tác động nguy hiểm. Thời giam kiểm nghiệm: tối thiểu 3 phút
Lượng nước: 75 lít mỗi phút
Áp lực: 1000 kPa từ khoảng cách 3 m
7 Ngâm trong nước sâu tới 1 m Nước không thể thâm nhập với lượng nguy hiểm khi vỏ bọc được ngâm vào nước với điều kiện áp lực và thời gian quy định (sâu tối đa 1 m). Thời gian kiểm nghiệm: 30 phút
Điểm ngâm thấp nhất của vỏ bọc có chiều cao dưới 850 mm là 1000 mm dưới mực nước, điểm cao nhất của vỏ bọc có chiều cao từ 850 mm trở lên là 150 mm dưới mực nước
8 Ngâm sâu hơn 1 m Thiết bị phù hợp với việc ngâm liên tục trong nước dưới điều kiện do nhà sản xuất đặt ra. Tuy nhiên, với một số loại thiết bị cụ thể, điều này có thể có nghĩa là nước có khả năng xâm nhập nhưng không gây hại. Thời gian kiểm nghiệm: ngâm liên tục trong nước
Độ sâu do nhà sản xuất chỉ định, thường tối đa 3 m
9k Phun nước mạnh với nhiệt độ cao Bảo vệ khỏi áp lực cao, nhiệt độ cao ở khoảng cách gần từ trên xuống.

 

  • Các loại đèn led trong nhà người ta thường ko xét đến khả năng chống nước nên dùng ký hiệu là IP 1X, IP2x, IP3x…

Ví dụ một bộ đèn led âm trần có IP4x tức là nó ngăn vật thể hoặc côn trùng có kích thước lớn hơn 1mm vào trong đèn

  • Các loại đèn led ngoài trời thường đạt các chuẩn IP65, IP66, IP67, IP68
  1. IP65: khả năng chống nước từ mọi hướng (trời mưa thông thường)
  2. IP66: khả năng chống nước từ mọi hướng  – chống nước cả khi dội nước hoặc phun với áp lực lớn
  3. IP67: khả năng ngâm nước ở độ sâu từ 1m trở lên và không quá 30 phút
  4. IP68: Khả năng ngâm nước độ sâu từ 3m trở lên và ngâm liên tục – để hẳn dưới nước

+ Trên thực tế, các loại đèn pha, đèn đường, đèn sân vườn có chuẩn IP65 hoặc IP66

+ Đèn led âm đất, âm sàn có chuẩn IP67

+ Đèn âm dưới nước, đèn bể cá, bể bơi có chuẩn IP68 dùng vỏ Inox và thường sử dụng điện áp 12/24V để đảm bảo an toàn.

=>IP53: Tiêu chuẩn dành cho 1 số loại đèn sân vườn: đèn gắn tường ngoài trời, đèn trụ cột, đèn nấm sân vườn. Có khả năng chống bụi, hoặc số ít bụi thâm nhập nhưng không ảnh hưởng bộ đèn và có khả năng chống nước mưa rơi thẳng đứng hay mưa tạt ngang. NHƯNG bộ đèn không ngăn được bụi hoặc nước thâm nhập từ phần chân đế trong các trường hợp đèn gắn ngược/nghiêng không đúng quy cách.

0388.008.009